Industrialdea

INDUSTRIALDE ARAUDIA

Mapa
 • Gutxieneko azalera eraikigarria: 400m2.
 • Gutxieneko zabalera: 15m.
 • Gehieneko altuera eraikigarria: 10m.

Gehieneko solairu kopurua:

Sestra azpikoa bat (sotoa edo erdisotoa), sestra gainekoa bat (beheko solairua). Partzelari ezarritako aprobetxamendura iritsi arteko solairu bat baimentzen da

ERABILERA NAGUSIAK

 • Industria.
 • Biltegia.
 • Merkataritza.
 • Nekazaritzako industria.
 • Bulegoak- Ikerketa eta garapen gunea.
Industrialdea 1 Industrialdea 2 Industrialdea 3


DEBEKATUTAKO ERABILERAK

 • Nekazaritza eta abelazkuntzako jarduerak.
 • Industria: (Kategoria zehatzak kontsultatzeko udaletxera jo)
 • Merkataritza azalera handiak.
 • Gainerako guztiak.

Edozelan ere, Udaleko Hirigintza Sailean erabilera bakoitzari buruzko kontsulta egitea komeni da.

Industrialdea 4 Industrialdea 5 Industrialdea 6