Gordexolako udalerriko Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren aurrerapena

 
Bidaltzailea:
HIRIGINTZA ETA INGURUMENA
 
Kategoria:
Zerbitzu orokorrak
 
Indarraldia:
2020/08/03 - 2020/11/15
 
Ediktu edo iragarkia:
 
Avance del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Gordexola
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna