Udal igerilekuen tasa arautzen duen ordenantza fiskalaren aldaketa behin betiko onartzea

 
Bidaltzailea:
ALKATEA
 
Kategoria:
Zerbitzu orokorrak
 
Indarraldia:
2020/09/14 - 2020/11/14
 
Ediktu edo iragarkia:
 
Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa de las piscinas municipales
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna