Udaleko Tokiko Gobernu Batzordeko ohiko bilkurarako deialdia

 
Bidaltzailea:
Gordexolako Alkatea
 
Kategoria:
Kide anitzeko organoen bilerak
 
Indarraldia:
2020/11/04 - 2021/01/04
 
Ediktu edo iragarkia:
 
CONVOCATORIA A SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna