OHIKO OSOKO BILKURA BILTZEKO DEIALDIA

 
Bidaltzailea:
Alkatea
 
Kategoria:
Kide anitzeko organoen bilerak
 
Indarraldia:
2020/10/26 - 2020/11/26
 
Ediktu edo iragarkia:
 
CONVOCATORIA A SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna