Kreditu Gehigarrien bitartez aurrekontua aldatzeko 8/2020 espedientea behin betiko onestea

 
Bidaltzailea:
Alkatea
 
Kategoria:
Ogasuna | Zerbitzu orokorrak
 
Indarraldia:
2020/11/02 - 2021/01/12
 
Ediktu edo iragarkia:
 
Aprobación definitiva de la modificación presupuestaria 8/2020 en la modalidad de Crédito Adicional_es
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna