GORDEXOLAKO HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRERAKO HERRITARREN PARTAIDETZA-PROGRAMA 

 
Bidaltzailea:
Gordexolako udala 
 
Kategoria:
Herritarren partaidetza | Hirigintza eta Ingurumena
 
Indarraldia:
2018/11/16  - 2020/12/31 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
Programa de Participación Ciudadana del Plan General de Ordenación Urbana de Gordexola 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna