2019/07/03KO APARTEKO BILKURARAKO DEIALDIA 

 
Bidaltzailea:
GORDEXOLAKO UDALA 
 
Kategoria:
Kide anitzeko organoen bilerak
 
Indarraldia:
2019/07/02  - 2019/12/31 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
CONVOCATORIA A SESION EXTRAORDINARIA DE la JUNTA GOBIERNO LOCAL 03-07-2019 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna