EJZko 2019ko ordainagirien erakustaldia 

 
Bidaltzailea:
ALKATEA 
 
Kategoria:
Ogasuna
 
Indarraldia:
2019/08/12  - 2019/12/31 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
Exposición de las listas cobratorias del IAE de 2019 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna