8/2019 zenbakiko Aurrekontu aldaketarako Espedientea hasiera batez onestea 

 
Bidaltzailea:
Gordexolako Udala 
 
Kategoria:
Ogasuna
 
Indarraldia:
2019/08/14  - 2019/12/31 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
Modificación presupuestaria 8/2019. Aprobación inicial 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna