EZKONTZA ZIBILA BAIMENTZEKO ESKUMENA ESKUOSDETZEA 

 
Bidaltzailea:
ALKATEA 
 
Kategoria:
Zerbitzu orokorrak
 
Indarraldia:
2019/09/03  - 2019/12/31 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
DELEGACIÓN DE FACULTAR PARA AUTORIZAR MATRIMONIO CIVIL 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna