ZERGA ORDENANTZEN ALDAKETA: TRAKZIO MEKANIKOKO IBILGAILUEN ZERGA ARAUA (6.1.ARTIKULUA) ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGA ARAUA (8. ETA 11. ARTIKULUAK) 

 
Bidaltzailea:
ALKATEA 
 
Kategoria:
Ogasuna | Zerbitzu orokorrak
 
Indarraldia:
2019/11/07  - 2019/12/31 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
MODIFICACIÓN DE LAS ORDENANZAS FISCALES: LA REGULADORA DEL IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA (ARTÍCULO 6.1); Y LA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (ARTÍCULOS 8 Y 11) 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
Ordenantza IVTM (pdf, 488,09 KB)
Ordenantza IBI (pdf, 509,51 KB)
 
Ordenanza IVTM; Ordenanza IBI 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna