KREDITU GEHIGARRIEN ETA KREDITUAK GAITXEAREN MODALITATEAN 23/2019 AURREKONTU ALDAKETA BEHIN BETIKO ONESTEA 

 
Bidaltzailea:
ALKATEA 
 
Kategoria:
Ogasuna | Zerbitzu orokorrak
 
Indarraldia:
2019/11/13  - 2019/12/31 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 23/2019 EN LA MODALIDAD DE CRÉDITO ADICIONAL Y HABILITACIÓN DE CRÉDITOS 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna