BI2604 ERREPIDEAREN BIDE-SEGURTASUNA HOBETZEKO JARDUKETEN II.FASEKO 

 
Bidaltzailea:
ALKATEA 
 
Kategoria:
Zerbitzu orokorrak
 
Indarraldia:
2019/11/19  - 2020/01/31 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
FASE II DE LAS ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL DE LA CARRETERA BI2604 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna