Galbarrenda herri onurako 90.mendiko eta Barranco de la Sula izeneko aurkintzako bazkaleku libreak (2020) 

 
Bidaltzailea:
Gordexolako Udala 
 
Kategoria:
Zerbitzu orokorrak
 
Indarraldia:
2019/12/26  - 2020/01/31 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
BANDO USO DE PASTOS LIBRES EN GALBARRENDA Y BARRANCO DE LA SULA (2020) 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna