Iragarkia, Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga arautzen duen Ordenantza Fiskalaren aldaketa behin betiko onartzeko dena. 

 
Bidaltzailea:
ALKATEA 
 
Kategoria:
Ogasuna
 
Indarraldia:
2020/01/03  - 2020/03/10 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
Anuncio de aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica. 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna