BAJA-ESPEDIENTEAK, BIZTANLEEN ERROLDAN BEHAR BEZALA INSKRIBATURIKEZ EGOTEAGATIK 

 
Bidaltzailea:
ALKATEA 
 
Kategoria:
Zerbitzu orokorrak
 
Indarraldia:
2020/02/06  - 2020/05/06 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
EXPEDIENTE DE BAJA POR INSCRIPCIÓN INDEBIDA EN EL PADRON DE HABITANTES 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna