2020KO EKITAKDIKO EKONOMI JARDUEREN GAINEKO ZERGARI DAGOKION MATRIKULAREN ERAKUSKETA PUBLIKOA 

 
Bidaltzailea:
ALKATEA 
 
Kategoria:
Zerbitzu orokorrak
 
Indarraldia:
2020/02/20  - 2020/04/20 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE LA CONSULTA DE LA MATRÍCULA CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL EJERCICIO 2020 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna