IRAGARKIA, 2020ko ENPLEGU PUBLIKOAREN ESKAINTZARI BURUZKOA 

 
Bidaltzailea:
ALKATEA 
 
Kategoria:
Zerbitzu orokorrak
 
Indarraldia:
2020/03/03  - 2020/12/31 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
ANUNCIO RELATIVO A LA OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO 2020 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna