Diru-laguntzak norgehiagoka prozeduraren bidez ematea. Kirolen lerroa. BDNS (Identif.): 496576. 

 
Bidaltzailea:
ALKATEA 
 
Kategoria:
Zerbitzu orokorrak
 
Indarraldia:
2020/03/09  - 2020/06/10 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
Convocatoria de subvenciones de concurrencia competitiva. Línea deportes. BDNS (Identif.): 496576 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna