ORDENANTZA FISKALAK BEHIN-BEHINEAN ONESTEA 

 
Bidaltzailea:
ALKATEA 
 
Kategoria:
Zerbitzu orokorrak
 
Indarraldia:
2020/03/11  - 2020/05/20 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
APROBACIÓN PROVISIONAL DE ORDENANZAS FISCALES 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna