UDALEKO TOKIKO GOBERNU BATZORDEKO OHIKO BILKURARAKO DEIALDIA 

 
Bidaltzailea:
ALKATEA 
 
Kategoria:
Kide anitzeko organoen bilerak
 
Indarraldia:
2020/06/24  - 2020/09/25 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
CONVOCATORIA A SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna