2020RAKO HIRITAR ETA LANDATAR ONDASUN HIGIEZINEN ZERGADUNAREN ERROLADAREN JENDAURREKO ERAKUSTETA 

 
Bidaltzailea:
GORDEXOLAKO UDALA 
 
Kategoria:
Ogasuna
 
Indarraldia:
2020/07/21  - 2020/08/13 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL CENSO DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA Y RÚSTICA PARA EL AÑO 2020 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna