Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga arautzen duen Ordenantza Fiskalaren aldaketa behin betiko onestea 

 
Bidaltzailea:
Gordexolako Udala 
 
Kategoria:
Ogasuna
 
Indarraldia:
2019/08/09  - 2019/12/31 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
Modificación de Ordenanza fiscal Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. Aprobacion definitiva 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna