Aurrekontu aldaketak

1.1 Aurtengo ekitaldiko aurrekontua (2018)

2018ko ekitaldiko Kontu Orokorra